Historie

03. 02. 2012

Domů
Historie
Fotogalerie
Tipy na výlet
Akce KTF
Odkazy

 

Historie Frýdlantské rozhledny

Všichni, kdo si občas vyšlápnou a mají rádi přírodu ví, že Jizerské hory jsou nekorunovaným královstvím rozhleden. Jedině tyto v minulosti umožňovaly návštěvníkům přehlédnout horizont v lesnatých horách. Vystoupíte-li na některý významnější vrchol, pak si můžete být jisti, že na něm najdete rozhlednu, nebo alespoň upravenou skalní vyhlídku. Také nad Frýdlantem v minulosti trochu opomíjená, 21 metrů vysoká rozhledna. Ta nahradila starou dřevěnou věž otevřenou 6. června 1890 a pro zchátralost uzavřenou a strženou v roce 1906. 

Frýdlant najdete na severozápadním úpatí Jizerských hor, v mírné a půvabné Frýdlantské pahorkatině. Zde na Resselově kopci v nadmořské výšce 399 m n. m. vyrostla v době rozhledového boomu na konci 19. století nejprve dřevěná rozhledna. Tabulka na západní straně současné kamenné věže připomíná stavebníka první dřevěné rozhledny Antonína Dresslera, který složil 1000 K jako základní částku pro novou stavbu.

Protože dřevěná věž záhy dosloužila, začal okrašlovací spolek pro město Frýdlant stavět důkladnou zděnou rozhlednu. Vybrána byla místní stavební firma Appel a Hampel. Základní kámen stavby byl položen 17. května 1906. Stavba z tvrdě - pálených cihel a žulových bloků byla provedena v dobré kvalitě za cenu tehdejších necelých 9000 K. Zároveň bylo přistavěno pohostinství navazující bezprostředně na věž. Slavnostní otevření a zahájení provozu rozhledny proběhlo za velké účasti veřejnosti 30. dubna 1907. Skupiny návštěvníků postupně vystoupily na věž a mohly se pokochat výhledem z dosud nezalesněného prostoru na okolní krajinu. V dalších letech byla rozhledna volně přístupná a byly zde pořádány různé akce pro obyvatele města Frýdlantu.

2. května 1940, skoro na den přesně po 33 letech otevření vyhlídkové věže, byla dražba a správa bývalého Okrašlovacího spolku ve Frýdlantu, byla převedena na Německý horský spolek pro Ještědské a Jizerské hory (DGV).

Po roce 1945 rozhledna chátrala a hostinec nefungoval. Byla sice přístupná, ale klíč si musel každý zapůjčit u Hlaváčů, bydlících v domku při cestě k rozhledně. Na čas opět areál ožil po roce 1950, kdy zde byly pořádány při květnových slavnostech ohňostroje, stavěny stánky i houpačky pro děti. Na blízké svahové louce bylo vybudováno divadlo v přírodě, kde hráli místní i pozvaní ochotníci.

Později zde byl přechodně umístěn pionýrský tábor. Vybudován byl také betonový parket, kde se tančilo nejen odpoledne, ale i večer při lampiónovém osvětlení.

V roce 1958 byla věž nad podlažním platem stavebně upravena, zastřešena a používána až do roku 1979 pro přenos televizního signálu a tudíž nepřístupná. Ve zděné budově bylo umístěno zařízení sloužící jako orientační bod dopravním letadlům pro směr letu Varšavu, Stockholm a Moskvu.

Na jaře roku 1980 předal Městský národní výbor Frýdlant rozhlednu v havarijním stavu Tělovýchovnému odboru Slovan Frýdlant. Turisté zde odpracovali společně se stavební četou bývalého Stavokombinátu na 2500 brigádnických hodin. Přistavena byla budova skladu, vyhlídková věž a zázemí získala svou současnou podobu. Venkovní prostory byly upraveny k odpočinku. Slavnostní znovuotevření opravené rozhledny včetně odpočinkového areálu se konalo 6. listopadu 1982. Od tohoto data je většina turistických akcí směrována do turistického areálu nazvaného „U rozhledny“.

Viditelnost z věže je nyní poněkud menší, ale přesto stojí zato vystoupit po 100 žulových schodech do podlažního plata. Výhledu dominuje Frýdlantský zámek, tyčící se na kopci za opačném konci města, severní svahy Jizerských hor, táhlý vrchol Vysoký s větrníky elektráren, nakouknout můžete i do sousední Polské republiky.

V roce 2007 oslavila štíhlá kamenná kráska spolu s turisty 100 let své existence. Krátce poté přešla do majetku města, které nyní s Klubem turistů Frýdlant spolupracuje na propagaci a rozšíření otevírací doby. Členové současného Klubu turistů Frýdlant si rozdělují služby, takže Frýdlantská rozhledna je přístupná veřejnosti od května do září o sobotách a nedělích, nyní navíc od června do srpna denně kromě pondělí, vždy od 10 do 17 hodin.

K rozhledně se dostanete po žluté turistické značce z nádraží ČD Frýdlant - 2,5 km, z náměstí T. G. Masaryka - 2 km, autem můžete zajet k místnímu hřbitovu a odtud pěšky cca 10 minut. Areálem také vede naučná stezka značená červenobílými trojúhelníky.

Zveme Vás do Frýdlantu, města na severních hranicích České republiky, které se stalo svou polohou a historicky podmíněným rozvojem, střediskem Frýdlantského výběžku. Svou bohatou historií láká návštěvníky z celé naší vlasti i ze zahraničí. Přejeme turistům i náhodným návštěvníkům, aby si z našich akcí, kterými přispíváme k propagaci města i turistiky odnášeli do svých domovů jen ty nejkrásnější zážitky. Možná, že i Vy se budete do našeho města, založeného roku 1278, rádi vracet.

 

Domů | Historie | Fotogalerie | Tipy na výlet | Akce KTF | Odkazy

Tento server byl naposledy aktualizován dne 03. 02. 2012